لطفاً فرم ویزا را از لینک زیر دریافت نمایید:

براي دريافت ويزا مراحل زير مي‌بايست انجام شود:

۱) فرم درخواست ويزا را ازلینک روبرو download و تکمیل نماييد.

۲)  فرم تكميل شده را به آدرس info@nepaliran.com با ذكر تاريخ سفر ارسال نماييد.

۳) پس از دريافت پاسخ از كنسولگري كه در آن زمان مراجعه شما قيد گرديده با همراه داشتن اصل گذرنامه، فرم پر شده، كپي صفحات ۲ و ۳ گدرنامه و دوقطعه عكس به كنسولگري مراجعه فرماييد.

لازم به ذكر است كه مبلغ تعرفه صدور ويزا حضوراً و به دلار آمريكا دريافت مي‌گردد.

هزینه‌ انواع ویزای توریستی (با احتساب هزینه صدور) :

Tourist Visa fees + Processing fee :

All Rights Reserved to: Tehran Honorary Consulate of NEPAL