لطفاً فرم ویزا را از لینک زیر دریافت نمایید:

براي دريافت ويزا مراحل زير مي‌بايست انجام شود:

۱) فرم درخواست ويزا را ازلینک روبرو download و تکمیل نماييد.

۲)  فرم تكميل شده را به آدرس info@nepaliran.com با ذكر تاريخ سفر ارسال نماييد.

۳) پس از دريافت پاسخ از كنسولگري كه در آن زمان مراجعه شما قيد گرديده با همراه داشتن اصل گذرنامه، فرم پر شده، كپي صفحات ۲ و ۳ گدرنامه و دوقطعه عكس به كنسولگري مراجعه فرماييد.

لازم به ذكر است كه مبلغ تعرفه صدور ويزا حضوراً و به دلار آمريكا دريافت مي‌گردد.

متقاضیان ویزا دقت فرمایند


توصیه می‌شود حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ پرواز اقدام به درخواست ویزا نمایید

فرم درخواست حتما باید بطور کامل تنظیم گردد. بدیهی است به فرمت های ناقص و یا بدون امضا (مطابق امضا مندرج در پاسپورت) ترتیب اثر داده نمی شود

کپی مدارک حتما در قطع

A4

 و واضح بوده و عکس ارایه شده نیز می‌بایست جدید باشد

هزینه‌ انواع ویزای توریستی (با احتساب هزینه صدور) :

Tourist Visa fees + Processing fee :

در صورت تقاضای صدور ویزا به صورت سریع و یا اضطراری (ظرف ۷۲ ساعت) به مبالغ زیر ۲۰ دلار اضافه خواهد شد

All Rights Reserved to: Tehran Honorary Consulate of NEPAL