اهم وظایف کنسولگری در ایران:

• صدور رواديد 

• توسعه و گسترش تجارت بین دو كشور 

• توسعه گردشگری بین دو کشور

• حمایت از تجار و سایر اتباع نپال که در حوزه فعالیت کنسولگری به کار مشغولند یا اقامت دارند و یا در حال دیدارند

  • Visa issuance  

  • Boosting trade between the two countries

  • Boosting tourism between the two countries

  • Taking care of Nepalese’ merchants and citizens who may trade or reside within the consulate district or travel to the same.

About Us / درباره ما

About Nepal / درباره نپال

Visa / ویزا

Contact / تماس

 All Rights Reserved to: Tehran Honorary Consulate of NEPAL