اطلاعیه

متقاضیان عزیز ویزای نپال


لازم است توجه فرمایید کلیه مسافران هنگام ورود به نپال لازم است گزارش منفی تست

COVID-19 (RT-PCR / Gene Xpert / True NAAT)

را که ظرف مدت 72 ساعت قبل از عزیمت از اولین مقصد گرفته شده را ارائه دهند
همچنین با توجه به افزایش تعداد مبتلایان براساس تصمیم دولت نپال مقرر است کلیه مسافران ورودی به نپال که بطور کامل واکسینه نشده اندمیبایست با هزینه شخصی یک ده روز را در قرنطینه سپری نمایند
شایان ذکر است که مسافرانی که گواهی واکسیناسیون(دو نوبت) و نسخه ترجمه شده رسمی آن را همراه داشته باشند از این قاعده مستثنی خواهند بود

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

سرکنسولگری افتخاری نپال

اهم وظایف کنسولگری در ایران:

• صدور رواديد 

• توسعه و گسترش تجارت بین دو كشور 

• توسعه گردشگری بین دو کشور

• حمایت از تجار و سایر اتباع نپال که در حوزه فعالیت کنسولگری به کار مشغولند یا اقامت دارند و یا در حال دیدارند

  • Visa issuance  

  • Boosting trade between the two countries

  • Boosting tourism between the two countries

  • Taking care of Nepalese’ merchants and citizens who may trade or reside within the consulate district or travel to the same.

About Us / درباره ما

About Nepal / درباره نپال

Visa / ویزا

Contact / تماس

 All Rights Reserved to: Tehran Honorary Consulate of NEPAL